Dragana Jokić

Umetnički projekat

Vizuelno markiranje otvorenog urbanog prostora fakulteta beogradskih univerziteta umetničkim intervencijama

Predmet doktorskog umetničkog projekta je vizuelno markiranje otvorenog urbanog prostora fakulteta beogradskih univerziteta i formiranje ambijentalnih celina upotrebom prostornih instalacija, slikanih zidnih površina (murali), rasvete, zelenila i popločavanja uz modele urbanog mobilijara u varijetetima u zavisnosti od pozicije u gradskom tkivu i zadatih ograničavajućih faktora okolnog okruženja.

Hipotezom o značaju scenografije gradskog prostora namera je da se podrži markiranje institucija važnih za grad, formiranjem novih orijentira u gradskom prostoru.

Ovim radom dat je predlog za intervenciju na prostorima pet beogradskih i fakulteta, Mašinski fakultet, Filozofski fakultet, Učiteljski fakultet, Fakultet muzičke umetnosti i Fakultet primenjene umetnosti. Istraživanje u okviru Erazmus programa, za rezultat ima predlog intervencije na Aristotel univerzitetu, Solun, Grčka.

Sagledavanjem otvorenih prostora fakulteta kao poligona za intervenciju i markiranjem kroz ličnu umetničku poetiku, za cilj ima ukazivanje na vrednosti i potencijal glavnog grada i kroz pozicije fakulteta Beogradskog univerziteta i Univerziteta umetnosti, važnih institucija koje u konkurenciji standardnog bogatog sadržaja grada, ostaju (nepravedno) zapostavljeni.